Varför the People’s Library är ett bibliotek

Bloggaren Annoyed Librarian envisas med att sätta citationstecken runt både »library« och »librarians« när hen skriver om Occupy Wall Street Library, även kallat the People’s Library (PL), – det spontana bibliotek som byggdes upp i anslutning till Occupyrörelsens protester i New York City under hösten. Med utgångspunkt i New York-polisens upprepade attacker mot PL, med förstörda böcker och arresterade biblioteksvolontärer som följd, argumenterar AL för att PL är slöseri med tid och resurser, samt att PL inte har rätt att kalla sig »bibliotek« och »bibliotekarier« eftersom de har lite gemensamt med »riktiga« bibliotek och bibliotekarier:

First, please stop taking advantage of the good names of »library« and »librarian« during these shenanigans. Everybody loves a library […] but what you have there isn’t a library. It’s a pile of books in a park.

Jag menar att det tvärtom finns goda skäl att definiera PL som just ett »bibliotek«. Och faktum är att flera av de verksamma vid startandet och driften av PL är utbildade bibliotekarier.1

PL har utifrån det omliggande OWS-»samhällets« (som i engelskans community) byggt upp en samling, (om)organiserat den efter hand den växt i storlek, gjort en sökbar katalog och på olika sätt arbetat med förmedling av materialet, funnits tillgängliga för referensfrågor, och själva medverkat i rörelsens litteraturproduktion genom sammanställningen av Occupy-dikter i antologin Occupy Wall Street Poetry Anthology.

Nog är detta tydliga exempel på en biblioteksfunktion! Och biblioteksaktivisternas verksamhet förtjänar att betraktas närmare än avfärdandet om att PL är »a pile of books in a park«.

AL har vidare synpunkter på hur bibliotekarierna skött samlingen, som hen menar skett på ett vårdslöst sätt. AL menar att bibliotekarierna själva bär ansvaret för NYPD:s förstörelse av böcker vid utrymningen av Occupy-lägret vid Liberty Plaza:

And you’re not librarians. Librarians preserve their collections, not put them in parks where they know they’ll get knocked over and kicked around by police. That’s especially true if you believe the police are jackbooted thugs. Jackbooted thugs don’t respect books. You should know this by now.

Jag ser inget tecken på att bibliotekarierna i PL inte försökt bevara sina samlingar. Tvärtom har de kämpat mot regn och poliser med just syftet att bevara samlingarna. Ansvaret för medieförstörelsen i samband med polisens räd, som också fick American Library Association att uttrycka sitt stöd för PL (vilket bevisar att PL även fått stöd från institutionellt bibliotekshåll), kan omöjligen lastas PL-aktivisterna själva.

Visst är PL något annat än de institutionella folkbiblioteken, helt klart. Verksamheten har uppkommit ur aktivism och direkt aktion i samband med Occupy Wall Street, inte ur institutionella organisationsstrukturer. Men detta innebär inte att PL inte är ett bibliotek. Snarare visar PL, som jag nämnt, upp många klara exempel på biblioteksfunktion. PL bör betraktas som en biblioteksverksamhet som på ett mycket tydligt sätt stöttat närområdets (dvs. Occupy-rörelsens) behov av informationsförsörjning. Omvänt visar det också på bibliotekets möjligheter att delta i samhällsförändrande arbete, och på informationsförsörjningens viktiga roll i den demokratiska processen.

Trots att AL försöker smutskasta PL genom att underkänna det som bibliotek, vilket jag här försökt förklara inte håller, sätter hen ändå fingret på någonting viktigt som jag funderat på i anslutning till PL och andra typer av »gerillabibliotek«: Vad innebär stöttandet av den här typen av biblioteksaktivism för de offentliga biblioteken? Är det en omöjlighet att samtidigt som man värnar om de offentliga biblioteksinstitutionernas och bibliotekarieprofessionens oerhört viktiga roll i samhället också stötta den här typen av initiativ?

Och för dem med en vilja att förändra världen, hur mycket kan man leva i kampen om att bygga det nya samhället när man samtidigt måste försvara sina positioner i det nuvarande samhället?

Ovanstående bör betraktas som en början till mina funderingar kring aktivism och bibliotek. Inget är färdigt, ämnet tål att tänkas vidare på. Och diskuteras!

Publicerat under CC-licensen Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
  1. Se Melissa Gira Grants Take this book (2012) för en intressant skildring av tillkomsten av PL och händelseförloppet därefter. []

Comments 1

  1. Ellen wrote:

    Du skriver så klokt! En väldigt intressant diskussion. Jag håller med dig utifrån din beskrivning. Det finns troligtvis flera »riktiga« biblioteksverksamheter som har mindre genomtänkt verksamhet än PL.

    Posted 04 Apr 2012 at 15:43

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *